Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

 

GÜZEL ENERJİ AKARYAKIT A.Ş.

ÇAĞRI MERKEZİNE İLİŞKİN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. olarak çağrı merkezimiz ile görüşmeniz esnasında şirketimizce işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

Güzel Enerji ile ilişkiniz kapsamında kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, işitsel kayıt verileriniz ve konuşma esnasında bizimle paylaşmanız halinde diğer kişisel verileriniz sizlere doğru hitap edilebilmesi, talep, satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması, şikâyet takibinin yapılması ve cevaplandırılması, hizmet içeriklerimiz ile ilgili bilgi aktarımının gerçekleştirilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla 6698 sayılı Kanun’un ilgili maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması ve sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebine dayalı olarak görüşmemiz esnasında telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

 

İşlenen kişisel verileriniz; söz konusu amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda Şirketimizce, ana hissedarlarımıza ve grup şirketlerimize, iştiraklerimize, sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımıza ya da Club TotalEnergies Sadakat Programı çerçevesinde işbirliği içerisinde bulunduğumuz iş ortaklarımızla sadece Kanun’da ve işbu metinde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda, Kanun’a uygun şekilde idari ve teknik tedbirler de alınarak aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi hükümleri uyarınca ilgili kişinin haklarını düzenleyen taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca dilekçe ile Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No: 10c İç Kapı No: 102 Maltepe / İstanbul adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Güzel Enerji’ye daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle taleplerinizi [email protected] adresine iletebilirsiniz.