İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Güzel Enerji olarak başarıya giden yolda gücümüzü gelişime ve yeniliklere açık, çevreye duyarlı ve bağlılığı yüksek insan kaynağımızdan alıyoruz.

Hedefimiz;

- Belirlenen hedef ve stratejilere ulaşma yolunda nitelikli işgücünü istihdam eden

- Sahip olduğu insan kaynağının sürekli gelişimine ve ilerleyişine katkı sağlayan,

- Adil ve güvenli bir çalışma ortamına sahip,

- Tüm çalışanlarının çalışmaktan gurur duyacakları bir Şirket olmaktır.

İŞE ALIM

Şirketimizin değerlerinden yola çıkarak,  iş planları doğrultusunda tanımlanmış, uygun yetkinliklere sahip insan kaynağı seçimi için tüm işe alım araçlarını etkin şekilde kullanmaktayız. Açılan pozisyonları öncelikle iç ilanlarla Şirket içerisinde duyurarak çalışanlarımızın kariyer fırsatlarını değerlendirmelerine ve farklı tecrübeler kazanmalarına imkân sağlıyoruz.

 

İşe alım süreçlerimizde pozisyonun gerekliliklerine göre yetkinlik bazlı mülakatlar, kişilik envanteri, değerlendirme merkezi uygulaması ve yabancı dil sınavları uyguluyoruz.

 

EĞİTİM VE KİŞİSEL GELİŞİM

Çalışanlarımızın mevcut ve potansiyel görevlerini dikkate alarak, kişisel ve mesleki gelişimlerini planlayabilecekleri mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ve liderlik gelişim programları sunuyoruz.

Çalışanlarımıza güven duygusunu hissedecekleri bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla herkese eşit ve adil gelişim olanakları yaratmak öncelikli hedeflerimizdendir.

PERFORMANS YÖNETİMİ

Şirketimizde yüksek performansın sürdürülebilir olduğu, başarılı performansın ödüllendirildiği, gelişime açık performansın eğitim ve gelişim programlarıyla desteklendiği ve performans sonuçlarının diğer insan kaynakları sistemleriyle entegrasyonunun sağlandığı bir performans yönetim sistemi uygulamaktayız.

Performans yönetimi kapsamında, Şirket hedefleri ile çalışanların kişisel hedeflerinin bütünleştirilmesi ve tüm çalışanların performansının adil, sistemli ve ölçülebilir bir şekilde ouşturularak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.