SEÇ-K Politikası

SAĞLIK

Faaliyetlerimizde her şeyden önce önem verdiğimiz unsur, “çalışanlarımız” dır. Bu sebeple çalışanlarımızın sağlıklı olarak işe başlaması ve sağlıklarını koruyarak çalışmaya devam edebilmeleri için gerekli sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlarız. Tespit edilen problemlerin çözümü konusunda işyeri hekimlerimizin değerlendirmeleri neticesinde gerekli takip ve planlamaları yaparak çalışanlarımıza her konuda destek oluruz.


EMNİYET

TotalEnergies İstasyonları, faaliyetlerinden kaynaklanan Sağlık, Emniyet, Çevre, Güvenlik ve Yol Emniyeti risklerini değerlendirmekte ve bu riskleri pratikte mümkün olan en düşük düzeylere indirmek için çalışmaktadır. TotalEnergies İstasyonları, faaliyetlerinden kaynaklanabilecek ölüm, yaralanma ve meslek hastalıklarından çalışanlarını, müşterilerini ve hizmet aldığı müteahhitlerini koruma, yangınları ve maddi hasarlı kazaları önleme vizyonu ile SEÇGK ve Yol Emniyeti ’nde sürekli gelişimi sağlamaktadır. TotalEnergies İstasyonları, etkin Yönetim Sistemleri kurar ve yönetmeliklere uyumun ötesinde iyi uygulamaları da teşvik ederek sistemin sürekli gelişimini sağlar.

Yapılan istatistiklerde TotalEnergies İstasyonları 12 Altın Kural’a uyarak kazaların yaklaşık %92 oranında önleyebileceğimizi çok iyi biliyoruz. Bu çerçevede eğittiğimiz, donattığımız personel ve mühendislik becerilerimizle geliştirdiğimiz ekipmanlar ile tüm operasyonlarımızı yönetiyoruz.

ÇEVRE

TotalEnergies İstasyonları operasyonlarının çevreye ve sağlığa olan etkilerini; kirliliği önleme, enerjiyi verimli kullanma, kullanılmış motor yağlarının toplanması, atık ve emisyonların azaltılması ile düşürmekte, böylece doğal kaynakları koruyarak sürdürülebilir gelişime aktif olarak katkıda bulunmaktadır.

TotalEnergies İstasyonları olarak, faaliyetlerimizi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ne uygun olarak denetleriz ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda gerekli aksiyonların alınmasını sağlarız.

Çevre Yönetimi politikamız  doğrultusunda tüm iş faaliyetlerimizi,  minimum seviyede atık çıkaracak şekilde başlatır, çıkan atıklarda geri dönüşümü ve bertarafı için sadece lisanslı firmalarla çalışırız. Atıkları kendi içinde ayrıştırarak (örn. Plastik, metal, kağıt, cam, pil vb.) ve miktarlarını izleyerek geri dönüşüme kazandırırız.  

 

KALİTE

TotalEnergies İstasyonları üretim ve hizmet zincirini kontrol altında tutup, süreç performanslarını sürekli izleyip, yüksek kalitede ürünler sunarak müşteri memnuniyeti hedefine ulaşmakta ve bu sayede rekabet gücünü artırmaktadır. TotalEnergies İstasyonları aynı zamanda kalite sistemi hedeflerini sürekli olarak iyileştirmek için çalışmaktadır. TotalEnergies İstasyonları Kalite Yönetim Sistemleri, performansların ölçülmesi ve ilgili aksiyonların belirlenmesini sağlayan düzenli değerlendirmelere sahiptir ve bunlar uygun prosedürler ile yönetilmektedir.

 

MÜŞTERİLERİMİZE SUNULAN AKARYAKITIN KALİTE SÜREÇLERİ

TotalEnergies İstasyonlarından aldığınız akaryakıt, Terminallerimizden başlayarak, nakliye operasyonlarımızda, istasyonlarımızda, aracınızın deposuna ulaşıncaya kadar olan tüm kademelerde sürekli olarak kalite denetlemelerinden geçirilir.

- Bu süreçlerden geçen yakıtlarımız, en gelişmiş teknolojiler kullanılarak formüle edilir.
- Rafinerilerden alınan yakıtın kalitesi TotalEnergies İstasyonları akredite laboratuvarlarında ISO 17025 standartları gereğince kontrol edilir.
- İstasyonlarımıza kadar en güvenli şekilde, uluslar arası standartlara uygun, gözleri mühürlenmiş tankerler ile taşınır.
- İstasyonlarımızda yakıt tanklarımızın temizliği periyodik olarak düzenli şekilde yapılır.
- Gezici Kalite Kontrol Araçlarımız, istasyonlarımızı düzenli aralıklarla denetler, numune alır ve EPDK kuralları çerçevesinde yönetilmesini sağlar.
- Tüm personelimiz kalite konusunda düzenli olarak eğitimlerden geçerler. İstasyonlardaki ‘‘Otomasyon Sistemi’’ sayesinde tüketicilerimiz araçlarının yakıt dolumlarını takip edebilir.
- TotalEnergies İstasyonları Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezi ve Kalite Kontrol Birimleri her türlü şikayet durumunda en doğru saha kontrollerinin yapılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması konusunda tüketicilerimize destek olur.


TotalEnergies İSTASYONLARI KALİTE KONTROL ARAÇLARI

Gezici Kalite Kontrol Araçları, Türkiye’nin her yerinde TotalEnergies İstasyonları yakıtının kalitesini müşterinin aracına ulaşıncaya kadar kontrollerini gerçekleştirmesinde önemli rol oynar.

Araçlar, istasyon kontrollerinin yapılması, istasyonlardan akaryakıt numunelerinin alınarak TotalEnergies İstasyonları akredite laboratuarlara taşınması ve özel durumlarda da numuneleri yerinde analiz ederek yerinde raporlanması işlemlerini gerçekleştirirler. Gezici laboratuarlar son sistem cihazlarla donatılmış olup müşterilere hızlı ve yerinde hizmet vermek için tüm Türkiye’yi dolaşmaktadır.

 

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ

DANGEROUS GOODS HANDLING GUIDE

TotalEnergies KURŞUNSUZ
BENZİN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

TotalEnergies MOTORİN
GÜVENLİK BİLGİ FORMU

TotalEnergies LPG
GÜVENLİK BİLGİ FORMU

TEHLİKELİ YÜKLERİ ELLEÇLEME REHBERİ

DANGEROUS GOODS SAFETY GUIDE

TESİSTE KULLANILAN KİMYASALLAR HAKKINDA

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ

DANGEROUS CARGO HANDLING GUIDE

SEVESO KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ METNİ

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

ENERJİ POLİTİKASI