Görüntülü Çağrı Merkezi KVKK Aydınlatma Metni

Görüntülü Çağrı Merkezi KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel verileriniz, Şirketimiz Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketi tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında üretilen ve sunulan mal ve hizmetler ile reel ve sanal ortam kanallarımızdan ulaştığınız her türlü ürün talepleriniz ve bunlarla ilgili şikayet kayıtlarınızın oluşturulması ve sonuçlandırılması amacıyla, Comdata Teknoloji ve Müşteri Hizmetleri Anonim Şirketi (“Comdata”)’ne ait sesli ve görüntülü çağrı merkezleri kanalıyla kablolu, kablosuz, dijital ve elektronik ortamlarda kurduğunuz iletişimin sıhhati bakımından gerektiğinde açık rıza almak suretiyle ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu Şirketimiz tarafından;

Şirketimiz faaliyetleri kapsamında reel ve sanal ortamlarda sunulan mal ve hizmetlerimiz, ürünlerimizle ilgili talep ve şikayet kayıtlarınızın oluşturulması ve sonuçlandırılması kapsamında, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli tüm çalışmaların yönetim ve proje ekiplerimiz, iş birimlerimiz tarafından yapılması, yerine getirilmesi, duyurulması ve ilgili tüm iş süreçlerinin yürütülmesi,

Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kurum, kuruluş ve kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini ve Şirketimiz tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin, engelli haklarının geliştirilmesi ile amatör, ticari, profesyonel, yarı profesyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili yönetim ve proje ekiplerimiz, iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile benzer amaçlar ve gereklilikler nedeniyle gerektiğinde açık rıza almak suretiyle ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde sizlerden elde edilen tüm iletişim verileri Comdata tarafından işlenebilecek, gerekmesi halinde yurtiçinde paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olarak, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan proje ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve kanunen bunları talep etmeye yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kanun’un ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Başvurularınız için gerekli iletişim bilgileri:

Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketi

Adres: Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. NO:10 C İç Kapı NO:102 Maltepe/İstanbul
Telefon: 0216 606 73 93
E-Posta: [email protected]KEP: [email protected]
Mersis No: 0858004439500017